Proiectul #ACTIV are ca principal obiectiv (re) integrarea socio-profesională a femeilor care se confrunta cu violența domestica.

Potrivit unui studiu realizat de Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) din 2014, 1 din 3 femei europene se confruntă cu violență de gen și mai mult, 1 din 5 femei europene se confruntă cu violență domestică, situație care s-a înrăutățit în mod vizibil in urma crizei de Covid-19.

Centrul Maternal Casa Agar ajută femeile și copiii victime ale violentei domestice să depășească situația de criză în care se găsesc oferind servicii sociale rezidentiale holistice și să se reintegreze în societate ca persoane independente și productive.  Reintegrarea socio-profesională a victimelor violentei domestice reprezinta o provocare atât pentru cei în cauză cât și pentru specialiștii și actorii implicați în acest proces.

Una dintre problemele identificate prin proiect este  lipsa de colaborare între diferiții actori implicați în (re) integrarea socio-profesională a femeilor confruntate cu violența domestică, care trebuie să depășească un anumit număr de obstacole în procesul de întoarcere la muncă. După cum au arătat experiențele anterioare, pentru a oferi sprijin efectiv supraviețuitorilor, organizațiile de ocupare a forței de muncă, ONG-urile și companiile trebuie să lucreze impreună în acest demers.

Obiectivele proiectului

Publicarea unui ghid care evidențiază pașii principali ai revenirii cu succes pe piata muncii :

  • Identificarea limitelor, dar și a inițiativelor pozitive care pot ajuta la (re) integrarea socio-profesională a femeilor confruntate cu violența în familie;
  • Propunerea unui cadru de indicatori comuni care să faciliteze înțelegerea reciprocă între actorii implicați în procesul de revenire la muncă.
  • Crearea unei set de instrumente de învățare pentru structurile implicate în procesul de revenire la muncă pentru femeile care se confruntă cu violența domestică:
  • Organizarea a 4 hackatoni și dezvoltarea în colaborare a instrumentelor de învățare;
  • Implicarea directă a femeilor pentru a le consolida încrederea în sine și pentru a se asigura că instrumentele dezvoltate răspund nevoilor lor.

Publicarea unor recomandari concrete, adresate factorilor de decizie politică, actorilor corporativi și tuturor organizațiilor care lucrează la acest subiect, pentru a îmbunătăți sprijinul acordat femeilor în procesul lor de întoarcere la muncă.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările reintegrării socio-profesionale a femeilor confruntate cu violența domestică prin:

  • O campanie de mediatizare, promovând accesul la resursele gratuite ale proiectului;
  • Evenimente de diseminare la nivel național și european;
  • Consolidarea rețelelor existente și dezvoltarea de noi sinergii.

Partenerii proiectului

Proiectul #ACTIV este cofinanțat de Programul Erasmus + al Uniunii Europene. Cei 5 parteneri ai proiectului provin din 4 țări ale UE, care vor colabora intr-un schimb de experiente fructuos, pentru solutionarea acestei probleme prin intelegerea specicului de actiune  în nordul, sudul și estul Europei:

 

Pour la Solidarité – PLS (Belgia)

Misiune locală de Bruxelles Ville (Belgia)

Fondation FACE (Franța)

Asociatia Touched Romania (România)

CEPS Projectes Socials (Spania)