REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Imbraca un copil de Paste!”

Perioada campaniei: 1 martie – 1o aprilie  2018

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti, anume desemnata de Organizator.

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul campaniei „Imbraca un copil de Paste!”” (denumita în cele ce urmeaza „Campanie”) este Asociatia Touched Romania, avand sediul in Str. Badea Cartan nr. 8, sector 2, Bucuresti, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Prin simpla participare la Campaniei, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3  Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos („Regulamentul Oficial”).

  • Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania, Participantii sau orice persoana interesata pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, accesand website-ul Organizatorului (touchedromania.org) si pagina de facebook a acestuia (facebook/touchedromania)
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe website-ul Organizatorului (touchedromania.org) si pagina de facebook a acestuia (facebook/touchedromania)
  • Organizatorul se obliga sa utilizeze intreaga suma stransa in urma campaniei catre urmatorii beneficiarii: peste 300 de copii din programele organizatorului, din  Centrul Maternal Casa Agar, Programul de asistenta maternala Suflete Micute, Programul de voluntariat din spitale si institutii unde acestia lucreaza si din programul comunitar Dar din Dar.

SECTIUNEA 2- LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campaniei este organizata si se va desfasura la nivel national, prin trimiterea unui SMS la numarul 8840 cu textul Imbraca ,  numar valabil in toate retelele de telefonie mobila.

SECTIUNEA 3 – DURATA CAMPANIEI

3.1 Campaniei se va desfasura in perioada 1 martie 2018 – 10 aprilie 2018 (inclusiv), cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

SECTIUNEA 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE.

4.1 La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica, ce  Trimite un sms cu textul “Imbraca” la numarul de telefon 8840 , in perioada 1.03.2018 – 10.04.2018 si respecta teremenii si conditiile campaniei, denumita in continuare “Participant”

SECTIUNEA 5 – Mecansimul Campaniei

7.1. Campanie consta realizarea unui donatii ce implica trimitere un sms ( cu textul “Imbraca” la numarul de telefon8840 , valabil in toate reletele de telefonie mobila, in perioada 1.03.2018 – 10.04.2018, costul unui sms fiind de 2 EURO +TVA.

SECTIUNEA 5 – LITIGII

5.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 6 – SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Campania va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art.

3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campaniei. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul prin intermediul site-ului www.touchedromania,org, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei.

8.2. Campaniei poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1, in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campanieie, prin intermediul site-ului www.touchedromania.org . In acest caz, Campaniei va produce in continuare efecte pentru persoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.

SECTIUNEA 9 – CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1    Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

9.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.